Vlada Distrikta odobrila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu

22.10.2018. Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj 51. redovnoj sjednici odobrila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu Brčko distrikta BiH.

Image for news

Zoran Gajić, šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kazao je da je s ciljem što bolje zaštite divljači i očuvanja prirode i ekosistema potrebno uspostaviti lovočuvarsku službu na području Distrikta sa stalno zaposlenim ljudima.

„Mi smo do sada imali lovočuvarsku službu i to su obavljala lica angažovana po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. U okviru našeg odjeljenja sada je planirano da se uspostavi lovočuvarska služba i lica će biti u stalnom radnom odnosu. U Budžetu za 2018. godinu za devet lovočuvara osigurana su sredstva za četiri mjeseca oko 50.000 KM, a u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 153.000 KM. Također, potrebno je opremiti lovočuvare opremom u iznosu od 22.000 KM tako da bi ukupno iznosilo za 2019. godinu s devet lovočuvara 175.000 KM. Lovočuvari moraju proći obuku i oni moraju imati položene ispite i na osnovu toga oni će moći obavljati te poslove. Moraju imati srednju stručnu spremu, kao i oružni list. U Distriktu se trenutno ne lovi i lovočuvarskom službom samo se žele spriječiti nezakonite radnje“, kazao je Gajić.Vlada Distrikta na današnjoj sjednici odobrila je i Smjernice o izmjeni Zakona o javnoj imovini.

Dijana Glišić, direktorica Ureda za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH, kazala je da usvojene smjernice predviđaju sveobuhvatnu izmjenu zakona.

„U narednom periodu imat ćemo proceduru koja podrazumijeva i konsultacije s relevantnim subjektima, nadležnim tijelima i onima koji nisu direktno vezani za Vladu. Organizovat ćemo i javnu raspravu po ovom pitanju tako da će prije usvajanja konačnog oblika tog novog zakona javnost i svi relevantni subjekti biti detaljnije upoznati“.

Članovi Vlade na današnjoj sjednici usvojili su i Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška tekućih grantova u Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrenih Budžetom Brčko distrikta BiH za 2018. godinu.