Kancelarija direktora

U Kancelariji direktora se vrše tehnički, administrativni i drugi poslovi koji zahtijevaju visoku stručnost, odgovornost i nezavisnost u radu, a kojima se osigurava zakonitost i efikasnost rada Kancelarije/Ureda za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH.


Kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije u skladu sa članom 49 statuta.

Dijana Pajić, dipl.ing.arh.

 

 

Kratka biografija:

Rođena je 20.02.1983. godine u Zagrebu, R. Hrvatska. Živi i radi u Brčkom, udata. Završila je Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci 2007. godine i stekla zvanje diplomiranog inžinjera arhitekture.

U Kancelariji za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH počela je sa radom 2008. godine na poziciji višeg stručnog saradnika u Sektoru raspolaganja.

Kao vršilac dužnosti na mjesto Direktora Kancelarije imenovana je u oktobru 2017. godine, dok je u julu 2018. godine imenovana  za direktora Kancelarije.

 

E-mail: dijana.pajic@bdcentral.net

Adresa: Bulevar Mira 1, Brčko

Telefon: 049/240-632