Sektor održavanja

U Sektoru održavanja vrše se poslovi koji se odnose na:

a)      analizu stanja pojedinih jedinica radi izrade plana održavanja;

b)      izrađivanje prijedloga godišnjeg plana održavanja u oblasti stambenog fonda, poslovnih prostora i druge imovine u vlasništvu Brčko distrikta BiH;

c)      provođenje postupka održavanja u oblasti stambenog fonda, poslovnih prostora i druge imovine u vlasništvu Brčko distrikta BiH;

d)     kontrolu provođenja plana i programa održavanja u oblasti stambenog fonda, poslovnih prostora i druge imovine u vlasništvu Brčko distrikta BiH;

e)      pripremu nacrta zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti Sektora.