Kontakti

Kancelarija za upravljanje javnom imovinom:

Kancelarija Direktora:

tel. + 387 49 240 632    Bulevar mira 1, 76100 Brčko
fax. +387 49 240 633     Bulevar mira 1, 76100 Brčko

Sektor registra:
tel.  + 387 49 240 665   Bulevar mira 1, 76100 Brčko

Sektor održavanja:
tel.  + 387 49 218 402 
       + 387 49 217 034    M.Mehmedagića bb, 76100 Brčko
fax. + 387 49 231 941     M.Mehmedagića  bb, 76100 Brčko

Sektor raspolaganja:
tel. + 387 49 240 636     Bulevar mira 1, 76100 Brčko