O Kancelariji

Kancelarija prije svega ima zadatak da upravlja i raspolaže javnom imovinom u distriktu i sprovodi postupak raspolaganja javnom imovinom, kao i da se bavi poslovima koji se odnose na upravljanje, raspolaganje, zaštitu nadzor i evidenciju imovine Brčko distrikta BiH.

Zadatak ove Kancelarije je i priprema i koordinacija godišnjeg plana raspolaganja imovinom distrikta kojeg donosi Vlada Brčko distrikta BiH. Nadamo se da će Vam koristiti podaci i informacije koje su prezentovane na stranicama ovoga «web» portala.


Kancelarija za upravljanje imovinom vrši poslove koji se odnose na :

 1. upravljanje nekretninama i pokretnim stvarima u imovini Distrikta,
 2. upravljanje dobrima u opštoj upotrebi,
 3. identifikaciju i evidenciju imovine Distrikta, uključujući potpuni pregled imovine i čuvanje podataka o svakoj nekretnini,
 4. izradu godišnjeg formalnog pregleda pojedinačnih nekretnina,
 5. obavljanje svih poslova potrebnih za upis imovinskih prava Distrikta u javne evidencije,
 6. identifikaciju i evidenciju dobara u opštoj upotrebi i osiguravanje upisa prava na tim dobrima u javne evidencije,
 7. izradu predloga plana raspolaganja imovinom Distrikta, uključujući preporuke za prodaju ili zadržavanje imovine,
 8. obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe raspolaganja imovinom Distrikta,
 9. sprovođenje postupka raspolaganja imovinom Distrikta,
 10. kontrolu naplaćivanja naknada za korišćenje imovine Distrikta, dostavljanje podataka nadležnim odjeljenjima o zakupcima nekretnina u vezi s naplatom propisanih naknada i pružanje pomoći za preduzimanje zakonskih mjera za njihovu naplatu,
 11. kontrolu korišćenja i održavanja nekretnina,
 12. osiguranje nekretnina,
 13. pružanje podataka i pomoći nadležnim organima Distrikta, uključujući pomoć za planiranje izvršavanja kapitalnih projekata, kao i pomoć za potrebe sudskih i drugih postupaka vezanih za imovinu Distrikta,
 14. izradu i realizaciju plana i programa investicionog održavanja nekretnina u vlasništvu Distrikta,
 15. izradu finansijskog rezultata i drugih finansijsko-računovodstvenih izvještaja u skladu s propisima i druge poslove u ovoj oblasti u skladu s propisima Distrikta,
 16. druge poslove iz ove oblasti u skladu s propisima Distrikta.