Registar dobara u opštoj upotrebi

Registar dobara u opštoj upotrebi je jedinstvena elektronska baza podataka koja sadrži podatke o dobrima u opštoj  upotrebi. 

Dobra od opšteg interesa su prije svega dobra u opštoj upotrebi, ali i druga dobra na kojima može postojati pravo vlasništva koja su zbog svog značaja od interesa za cijelu društvenu zajednicu, kao što su: poljoprivredna zemljišta, šume, biljni i životinjski svijet, stvari od kulturnog, istorijskog i ekološkog značaja i drugo.

Dobra u opštoj upotrebi su one stvari koje su zbog svoje prirode namijenjene da služe svima pod jednakim uslovima, kao npr. zrak, voda, obale, putevi, ulice, trgovi, luke, javni parkovi i drugo.

Zgrade i druge građevine koje su izgrađene na dobru u opštoj upotrebi na osnovu koncesije nisu dijelovi dobra u opštoj upotrebi i smatraju se posebnom nekretninom dok koncesija traje.

Javnim dobrima upravlja Kancelarija za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.