Pravilnici

Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi, način, postupak raspolaganja javnom imovinom javnim nadmetanjem, visina depozita za učešće u javnom nadmetanju, početna mjesečna cijena zakupa nekretnine, posebni uslovi raspolaganja kao i početna mjesečna cijena zakupa imovine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine putem javnog nadmetanja s udruženjima i fondacijama registrovanim u Brčko distriktu BiH, posebni uslovi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem putem javnog nadmetanja kao i početna godišnja cijena zakupa poljoprivrednog zemljišta.