Usvojene izmjene zakona za rješenje statusa ljetnih bašti u Brčkom

29.3.2019. Vlada Brčko distrikta BiH održala je 66. vanrednu sjednicu na kojoj je po hitnoj proceduri usvojila i proslijedila Skupštini na razmatranje Zakon o dopuni Zakona o javnoj imovini u Brčko distriktu BiH.

Image for news

Dijana Glišić, direktorica Ureda za upravljanje javnom imovinom, pojasnila je da će se izmjenama zakona ubuduće prema zahtjevu ugostitelja direktno s podnosiocem zahtjeva uz važeće lokacijske uslove sklapati ugovor za korištenje javne površine.

„U proteklom periodu na adresu Ureda za upravljanje javnom imovinom, gradonačelnika i Skupštine pristigle su broje inicijative ugostitelja u Brčkom koji su zahtijevali hitno rješenje statusa zakupa ljetnih bašti, pošto je većina ljetnih bašti u ovom periodu već u funkciji. Ovo je odgovor Vlade na rastuće interesovanje i praktičan problem koji postoji, stoga je zahtjev ugostitelja uvažen”, istakla je Dijana Glišić.

Na vanrednoj sjednici usvojen je i Prijedlog odluke o broju upisa za upis u srednje škole Brčko distrikta BiH za školsku 2019/2020. godinu.

Senad Osmanović, šef Odjeljenja za obrazovanje, rekao je da je odobreno 36 odjeljenja po 20 učenika što po školama znači 6 odjeljenja u Gimnaziji, 9 odjeljenja u Ekonomskoj školi, 12 odjeljenja u Tehničkoj i 9 odjeljenja u Poljoprivrednoj i medicinskoj školi.

„Nakon tripartitnog vijeća koje su činili poslodavci, predstavnici zajednice i Odjeljenja za obrazovanje usaglašeni su stavovi i došlo je do izbora 34 različita zvanja, što je maksimalno moguće provedivo na području Brčko distrikta BiH. Učenici osnovnih škola će, nadam se, moći izabrati zvanje i u perspektivi aplicirati za razne poslove”, dodao je Osmanović.

Na osnovu prijedloga Odjeljenja za obrazovanje u nastavku 59. redovne sjednice usvojena je Odluka o troškovima provođenja postupka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa registrovanih na području Brčko distrikta BiH. Osmanović je rekao da usvajanjem ove odluke konačno kreće postupak akreditacija visokoškolskih ustanova s područja Brčkog.

Članovi Vlade usvojili su i prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o vrsti i visini naknade stručnom tijelu za kontrolu i nadzor nad provođenjem propisa za osposobljavanje kandidata za vozača motornih vozila i polaganje vozačkih ispita za učešće u radu van radnog vremena. Usvojene su i Smjernice za izradu nacrta odluka o razvrstavanju radnih mjesta i kriterija za opis poslova radnih mjesta državnih službenika, namještenika i javnih službenika u organima javne uprave i kompetencija potrebnih za dato radno mjesto.