U toku isporuka ogrevnog drveta za socijalno ugrožene porodice s područja Distrikta

29.10.2018. Podjela drvne mase licima u stanju socijalne potrebe kao i porodicama s djecom s posebnim potrebama

Image for news

29.10.2018. U okviru projekta „Hitnog oporavka od poplava“, koji je finansiran iz kreditnih sredstava Svjetske banke, na području Distrikta izvođeni su radovi na čišćenju i uređenju riječnih korita i sječa drveća, te je tom prilikom prikupljeno oko 2.000 metara kubnih ogrjevnog drveta.

U toku je podjela drvne mase licima u stanju socijalne potrebe kao i porodicama s djecom s posebnim potrebama, koja se vrši na osnovu odluke koju je donijela Vlada Brčko distrikta BiH. Drvna masa se lageruje na području Krepšića, a drva su ustupljena Pododjeljenju za socijalnu zaštitu, koje ogrjevno drvo, pred samu grijnu sezonu, dijeli licima koja ispunjavaju kriterije. Na osnovu odluke gradonačelnika formirana je komisija koja vrši raspodjelu u količini od 6 metara kubnih po jednom korisniku, a predviđeno je da ogrjevno drvo dobije 332 lica. 

„Do sada se odazvalo preko 170 lica. Pošto svi radovi na čišćenju vodotoka nisu završeni, u toku je i priliv novih količina ogrjevnog drveta. Očekujem da će se ove aktivnosti nastaviti i ubuduće,  odnosno sve dok se ne podijeli sva količina drveta koja vodi porijeklo iz vodotoka u okviru ovog projekta“, rekla je šefica Pododjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH Ljiljana Zenunović. 

Aktivnosti provodi Pododjeljenje za socijalnu zaštitu, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH i Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH.