51. redovna sjednica: Usvojeni amandmani na izmjene Zakona o državnoj službi

24.10.2018. Vlada Brčko distrikta BiH u nastavku 51. redovne sjednice, koja je održana danas, usvojila je amandmane na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH.

Image for news

Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić rekao je da je ovaj zakon već usvojen na Vladi i da je prošao prvo čitanje u Skupštini Brčko distrikta BiH.

„U međuvremenu su predstavnici SIGME, koji su zajedno sa Evropskom komisijom zaduženi za reformu administracije u BiH, imali određene komentare, koje su nam dostavili. Mi smo to pretočili u amandmane koji su danas usvojeni. Radi se, u neku ruku, o tehničkim amandmanima koji definišu radna mjesta koja su vezana za mandat gradonačelnika“, istakao je Blažić.

On je dodao da će, kao što je od ranije poznato, izmjenama zakona o Direkciji, Poreznoj upravi i Trezoru, direktori tih institucija biti birani na mandat.

„Izmjenama zakona nije bilo predviđeno da direktori ovih institucija budu i državni službenici. Nakon sugestija SIGME, koje su se odnosile na to da na ovim funkcijama treba da budu državni službenici na mandatni period, usvojili smo to današnjim amandmanima“, dodao je Blažić. Naveo je da se amandmani odnose i na službenike koji su zaposleni u Stručnoj službi brčanske Skupštine koji do sada nisu imali status državnih službenika, odnosno nisu imali sva prava, obaveze i odgovornosti u tom smislu.

„Usvojenim amandmanima rečeno je da i njih također definišemo kao državne službenike, a da će se zapošljavanje lica koja rade u Stručnoj službi vršiti na osnovu posebnog akta koji donosi predsjednik Skupštine, zbog presude Apelacionog suda iz 2015. godine koja je stavila van snage primjenu Zakona o državnoj službi u Stručnoj službi Skupštine Brčko distrikta BiH“, zaključio je Blažić u izjavi za medije.Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju pedagoških standarda i normativa za osnovno obrazovanje u Brčko distrikta BiH; Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH za prvih šest mjeseci 2018. godine; Prijedlog zaključka o imenovanju člana i zamjenika člana Upravnog odbora projekta EU4BUSINESS -  Implementacija IPA projekta; Akcioni plan s prijedlogom mjera za rješavanje primjedbi Ureda za reviziju javne uprave i institucija po dostavljenom izvještaju o reviziji finansijskog poslovanja Ureda za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH za 2017. godinu.